Articles, Blog

Long phụng sum vầy | Guitar finger style | Giang piano

January 19, 2020


3 Comments

  • Reply Thien Phuc Vlogs January 18, 2020 at 3:37 pm

    ban choi dan hay ghe ta,

  • Reply Virgil Christopherson January 18, 2020 at 9:49 pm

    Beautiful video, nice guitar preformance, Excellent job !!!. I enjoyed it.

  • Reply Lê Hữu Lễ January 19, 2020 at 3:04 am

    Xuân về, đàn đón xuân hay lắm. chúc mừng nhé

  • Leave a Reply